Previous: , Up: IP Prefix List   [Contents][Index]


14.2.4 Clear counter of ip prefix-list

Command: clear ip prefix-list

Clears the counters of all IP prefix lists. Clear IP Prefix List can be used with a specified name and prefix.

Command: clear ip prefix-list name
Command: clear ip prefix-list name a.b.c.d/m